Bản câu hỏi gợi ý ý tưởng khởi nghiệp

Bản câu hỏi gợi ý ý tưởng khởi nghiệp

Bản câu hỏi gợi ý ý tưởng khởi nghiệp

15:29 - 16/10/2018

Đây là bản câu hỏi chúng tôi soạn ra để gửi cho bạn - người muốn chúng tôi gợi ý ý tưởng khởi nghiệp phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện … của mình. Mỗi câu hỏi chúng tôi nêu ra đều có lí do. Thông qua những câu hỏi này, chúng tôi muốn bạn cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi để chúng tôi phân tích gợi ý những ý tưởng khởi nghiệp cho bạn.

GIÀU CÓ HẠNH PHÚC?
TỪ ƯỚC MƠ ĐẾN HIỆN THỰC
10 thói quen không sửa ngay đời bạn sẽ xuống dốc
Năm 2018, bạn trẻ hãy thay đổi thói qua loa
TIẾN TỪNG BƯỚC VỮNG CHẮC
Bản câu hỏi định hướng khởi nghiệp

BÌNH LUẬN BẰNG MAIL

BÌNH LUẬN FACEBOOK