Hiểu biết để khởi nghiệp thành công (Cẩm nang khởi nghiệp)

Hiểu biết để khởi nghiệp thành công (Cẩm nang khởi nghiệp)

Hiểu biết để khởi nghiệp thành công (Cẩm nang khởi nghiệp)

18:14 - 28/12/2018

Bạn hãy đọc kĩ phần này và tự trả lời cho mình 3 câu hỏi sau đây trước khi quyết định khởi nghiệp cũng như khám phá những phần hướng dẫn tiếp theo của cuốn “Cẩm nang khởi nghiệp”: Thứ nhất, bạn đã có những kiến thức nền tảng về khởi nghiệp chưa? Thứ hai, bạn đã phát hiện ra mình “giỏi đặc biệt” hoặc “sẽ giỏi đặc biệt” ở lĩnh vực nào chưa? Thứ ba, bạn đã xác định được hướng khởi nghiệp chưa?

GIÀU CÓ HẠNH PHÚC?
TỪ ƯỚC MƠ ĐẾN HIỆN THỰC
10 thói quen không sửa ngay đời bạn sẽ xuống dốc
Năm 2018, bạn trẻ hãy thay đổi thói qua loa
TIẾN TỪNG BƯỚC VỮNG CHẮC
Hiểu biết để khởi nghiệp thành công (Cẩm nang khởi nghiệp)

BÌNH LUẬN BẰNG MAIL

BÌNH LUẬN FACEBOOK