KIẾN THỨC – THÔNG TIN

Kiến thức & Thông tin hữu ích

Hiển thị

19:46 - 28/07/2021

Tập 9 – Bài tập 8: Gia vị nhiệm màu...

Khi bạn có cảm nhận sâu sắc hơn về lòng biết ơn với đồ ăn, đồ...

18:47 - 27/07/2021

Tập 8 – Bài tập 7: Cánh cửa thoát...

Bài tập 7 như một bài tập đặc biệt giúp chúng ta tổng hợp...

22:01 - 26/07/2021

Tập 7 – Bài tập 6: Phép màu trong công...

Làm sao để tạo ra những cảm xúc tốt đẹp hơn đối với công việc, cho...

21:00 - 25/07/2021

Tập 6 – Bài tập 5: Tiền bạc nhiệm...

Lòng biết ơn đối với tiền bạc ngay cả khi bạn chỉ có chút xíu...

21:53 - 24/07/2021

Tập 5 - Bài tập 4: Sức khoẻ nhiệm màu...

Khi có lòng biết ơn cho sức khỏe của mình, biết ơn từng bộ...

22:23 - 23/07/2021

Tập 4 - Bài tập 3: Mối quan hệ nhiệm...

Đã có nhiều lời khẳng định của những nhà hiền triết vĩ đại trong...

22:37 - 22/07/2021

Tập 3 - Bài tập 2: Hòn đá nhiệm màu...

Bài tập ngày hôm nay có tên gọi: Hòn đá nhiệm...

19:41 - 21/07/2021

Tập 2 - Bài tập 1: Cảm thấy mình thật...

Bài tập ngày hôm nay có tên gọi: Cảm thấy mình thật hạnh...

17:58 - 20/07/2021

Tập 1: Bạn có tin vào phép màu? - Vừng...

Trong những ngày giãn cách này, với sự trải nghiệm từ việc...