Từ khóa tìm kiếm: rèn luyện ý chí và nghị lực

Hiển thị

17:35 - 13/11/2019

Luyện tính tự giác và lòng quyết tâm

Niềm vui giống như tiếng pháo, vang lên nhưng nhanh chóng biến mất,...

13:41 - 04/05/2019

Bản lĩnh hơn trong gian khó!

Khó khăn không giết nổi ta, mà nó chỉ làm ta trở nên bản...