Suối nguồn ý tưởng (Phần 1)

Suối nguồn ý tưởng (Phần 1)

Suối nguồn ý tưởng (Phần 1)

18:07 - 28/12/2018

Đây là cuốn sách ghi lại tất cả những ý tưởng làm giàu mà tác giả đã nghĩ ra và thu lượm được (có hoàn thiện thêm) để các bạn tham khảo tìm ra loại hình khởi nghiệp phù hợp với mình.

Bản câu hỏi gợi ý ý tưởng khởi nghiệp
Hiểu biết để khởi nghiệp thành công (Cẩm nang khởi nghiệp)
[Ebook] - Dự án Yanartas hoàn thiện
Bài thơ Làm chủ số phận
Cuốn sách Thuật xem chữ kí (2021)
Suối nguồn ý tưởng (ập 1)

BÌNH LUẬN BẰNG MAIL

BÌNH LUẬN FACEBOOK