Suối nguồn ý tưởng (V01)

Suối nguồn ý tưởng (V01)

Suối nguồn ý tưởng (V01)

19:01 - 09/09/2021

Từ nhỏ, tôi đã là một cậu bé rất giàu sáng tạo. Trong bất kì hoàn cảnh, tình huống khó khăn nào, tôi cũng sẽ nghĩ ra điều gì đó hay ho. Nhiều lúc tôi ngồi bất động hàng giờ như bị thôi miên bởi toàn bộ tâm trí đang mải miết hình dung ra cách giải quyết vấn đề nào đó; thế rồi, tôi lại cắm cúi viết không ngừng vì ý tứ tràn về như thác đổ. Giải quyết vấn đề bằng cách tư duy trừu tượng là biệt tài của tôi.

Giới thiệu cuốn sách Cẩm nang khởi nghiệp
Giới thiệu cuốn sách Suối nguồn ý tưởng (Tập 1)
Giới thiệu cuốn sách Thuật xem chữ ký
DỊCH VỤ XEM CHỮ KÍ
Giới thiệu cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh nhà phố
Suối nguồn ý tưởng (V01)

BÌNH LUẬN BẰNG MAIL

BÌNH LUẬN FACEBOOK