DỰ ÁN – Ý TƯỞNG

Ý tưởng khởi nghiệp khả thi và hiệu quả

Hiển thị

12:13 - 18/07/2021

YT 28: MHKD DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Chúng ta đang sống ở thời đại mà con người đã có nhận thức...

17:35 - 07/07/2021

YT 27: MHKD GIẢI PHÁP, CON GIỐNG CHĂN NUÔI

Nếu ai đó có điều kiện theo đuổi mô hình kinh doanh chuyên cung...

10:20 - 05/07/2021

YT 26: MHKD ĐẤT, PHÂN, CÂY TRỒNG

Nông nghiệp không chỉ là thế mạnh của Việt Nam mà còn là...

23:36 - 01/07/2021

YT 25: MHKD GIẢI PHÁP, VẬT LIỆU TRỒNG...

Tôi nhận thấy rất nhiều người thích trồng cây, trồng cây để cải...

16:46 - 25/06/2021

YT 24: MHKD CHO THUÊ CHỖ Ở

Tôi cho rằng mô hình kinh doanh này có thể tồn tại và...

00:01 - 22/06/2021

YT 23: MHKD ĐẶT HÀNG THÌ LÀM

Đối với những người có công việc ổn định hoặc bấp bênh muốn kinh...

00:41 - 19/06/2021

YT 22: MHKD SHOP THỰC PHẨM TRONG NGÀY

Nếu muốn kinh doanh thực phẩm và đủ điều kiện, bạn nên chọn theo đuổi...

16:41 - 09/04/2021

YT 21: MHKD LIÊN KẾT NUÔI TRỒNG

Tôi cứ miên man suy nghĩ xem có ý tưởng nào có thể...

14:41 - 09/04/2021

YT 20: MHKD TRANG WEB KẾT NỐI DU LỊCH

Trang web kết nối du lịch là trang web cung cấp tất cả thông tin, dịch vụ, sản...