DỰ ÁN – Ý TƯỞNG

Ý tưởng khởi nghiệp khả thi và hiệu quả

Hiển thị

16:45 - 15/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN ĐÀO TẠO KĨ NĂNG

Dự án đào tạo kĩ năng gồm có 74 trang, xuất phát từ nhiều...

14:40 - 14/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN SIÊU THỊ TRÁI CÂY

Khi đặt bút viết Dự án siêu thị trái cây này, ngoài...

15:44 - 13/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN CHO THUÊ LAO ĐỘNG

Dự án cho thuê lao động gồm có 95 trang, ra đời từ nhu cầu của thực...

00:40 - 13/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN THỰC PHẨM CHẾ...

Thực phẩm chế biến sẵn mà dự án đề cập chính là thực phẩm...

10:50 - 09/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN KINH DOANH THỦY SẢN

Dự án kinh doanh hoàn chỉnh gồm 119 trang ra đời từ nhu cầu của thực tiễn;...

11:57 - 08/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Dự án chăm sóc sức khỏe gồm có 86 trang, trong đó trình...

18:06 - 04/05/2019

Dự án Yanartas (Hỗ trợ người khởi...

Yanartas là “hòn đá bốc cháy” (theo tiếng Thổ Nhĩ Kì),...

06:35 - 18/08/2018

Ý TƯỞNG KINH DOANH NÔNG SẢN (SNYT37)

Muốn biết mình thích hợp với hướng đi cụ thể nào, bạn vui lòng...

14:07 - 10/08/2018

Ý TƯỞNG DỊCH VỤ VẬT NUÔI (SNYT36)

Vật nuôi mang lại nhiều giá trị vật chất và tinh thần cho con người,...