DỰ ÁN – Ý TƯỞNG

Ý tưởng khởi nghiệp khả thi và hiệu quả

Hiển thị

06:27 - 15/03/2021

YT 10: GIẢI PHÁP HỒ NGẦM

Tôi cũng có ước mơ là xây một tòa nhà trên không...

18:39 - 14/03/2021

YT 09: MHKD SẢN PHẨM BỔ SUNG DINH DƯỠNG

Tôi muốn đưa ra ý tưởng kinh doanh Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng để người...

18:05 - 10/03/2021

YT 08: MHKD DỊCH VỤ VỆ SINH, TRANG TRÍ

Ở bất kì thời đại nào, những dịch vụ vệ sinh, trang trí luôn...

09:19 - 11/03/2021

YT 07: MHKD DỊCH VỤ GIA TĂNG DOANH SỐ

Tôi nghĩ, các doanh nghiệp nói riêng, xã hội nói chung, đang...

09:38 - 08/03/2021

YT 06: MHKD CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG SẢN

Tôi cho rằng chúng ta phải xem lại mục đích, hướng đi, cách...

10:07 - 03/03/2021

YT 05: MHKD THẾ GIỚI ĐỒ CŨ

Thông qua mô hình kinh doanh này, bạn sẽ tạo công ăn việc...

10:27 - 02/03/2021

YT 03a: MÔ HÌNH NHÀ Ở PHÙ HỢP

Tôi thấy kiến trúc sư ngày nay giỏi nhưng chưa thật giỏi. Họ có...

09:40 - 12/01/2021

Chia sẻ của tác giả cuốn sách Suối...

Người muốn thay đổi số phận hành động theo trình tự: Đặt ra mục...

14:37 - 17/12/2020

YT04 - MÔ HÌNH KINH DOANH ỨNG DỤNG THỜI...

Kinh doanh thời trang là hướng đi vô cùng tiềm năng. Hướng đi này...