DỰ ÁN – Ý TƯỞNG

Ý tưởng khởi nghiệp khả thi và hiệu quả

Hiển thị

07:37 - 03/02/2018

Ý TƯỞNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO (SNYT 3)

Muốn bán được hàng thì phải quảng cáo, nếu bạn có...

15:53 - 02/02/2018

Ý TƯỞNG ẨM THỰC KIỂU MỚI (SNYT 2)

Thị trường ẩm thực ở Việt Nam vô cùng lớn, kinh doanh ẩm thực sẽ thu...

11:07 - 02/02/2018

Ý TƯỞNG KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ (SNYT 1)

Thời nào cũng có nhu cầu vui chơi giải trí, nếu bạn có một...