DỰ ÁN – Ý TƯỞNG

Ý tưởng khởi nghiệp khả thi và hiệu quả

Hiển thị

14:45 - 12/12/2020

YT 03 - MÔ HÌNH KINH DOANH XÂY SỬA NHÀ Ở,...

Khi bạn thiết kế, xây mới nhà ở, cảnh quan thì bạn chỉ làm một...

18:06 - 01/12/2020

YT 02 - MÔ HÌNH KINH DOANH THỰC PHẨM CHẾ...

Ngày nào con người cũng phải ăn, nếu cộng gộp cả đời, việc này...

16:11 - 07/12/2020

Chuyển giao công nghệ chế biến nước...

Theo đánh giá của chúng tôi, nghề làm nước mắm truyền thống...

15:06 - 14/12/2020

YT01 - MÔ HÌNH KINH DOANH CÔNG VIÊN SỨC...

Chúng tôi muốn đề xuất một mô hình kinh doanh mới, đó là...

01:43 - 18/08/2020

Ý TƯỞNG CHẾ TẠO BARONA NGĂN nCoV

Barona được làm từ giấy, bông tiệt trùng và dung dịch sát...

11:36 - 20/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN CÔNG TY BỎ MỐI

Dự án Công ty bỏ mối gồm có 101 trang, ra đời từ những lý do...

05:41 - 20/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN BÁN TÀI NĂNG

Dự án bán tài năng gồm có 61 trang, ra đời từ các lí do...

14:34 - 17/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN CHUỖI CỬA HÀNG TRONG...

Dự án chuỗi cửa hàng trong hẻm gồm có 129 trang, ra đời từ những...

05:13 - 17/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN TỔ CHỨC TIỆC NHÓM...

Dự án tổ chức tiệc nhóm nhỏ gồm có 102 trang, ra đời xuất phát...