DỰ ÁN – Ý TƯỞNG

Ý tưởng khởi nghiệp khả thi và hiệu quả

Hiển thị

05:41 - 20/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN BÁN TÀI NĂNG

Dự án bán tài năng gồm có 61 trang, ra đời từ các lí do...

14:34 - 17/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN CHUỖI CỬA HÀNG TRONG...

Dự án chuỗi cửa hàng trong hẻm gồm có 129 trang, ra đời từ những...

05:13 - 17/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN TỔ CHỨC TIỆC NHÓM...

Dự án tổ chức tiệc nhóm nhỏ gồm có 102 trang, ra đời xuất phát...

16:45 - 15/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN ĐÀO TẠO KĨ NĂNG

Dự án đào tạo kĩ năng gồm có 74 trang, xuất phát từ nhiều...

14:40 - 14/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN SIÊU THỊ TRÁI CÂY

Khi đặt bút viết Dự án siêu thị trái cây này, ngoài...

15:44 - 13/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN CHO THUÊ LAO ĐỘNG

Dự án cho thuê lao động gồm có 95 trang, ra đời từ nhu cầu của thực...

00:40 - 13/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN THỰC PHẨM CHẾ...

Thực phẩm chế biến sẵn mà dự án đề cập chính là thực phẩm...

10:50 - 09/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN KINH DOANH THỦY SẢN

Dự án kinh doanh hoàn chỉnh gồm 119 trang ra đời từ nhu cầu của thực tiễn;...

11:57 - 08/05/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Dự án chăm sóc sức khỏe gồm có 86 trang, trong đó trình...